Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Đức cobra
14 1 3
Nam Nguyễn
13 1 3
Hàm Lý
13 1 3
4
Nguyên an vi
9 1 2
5
Duc Tri Nguyen
9 1 2
6
Luân Ông già
9 0 2
7
BÁ VƯƠNG LÔ
8 1 2
8
XSMN.mobi
5 0 1
9
Phúc Đàm quang
5 0 1
10
Tâm Linh
5 0 1
11
Hà Duyên
5 0 1
12
Phạm Cường
5 1 1
13
THE END
4 1 1
14
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
15
Thãnh Chon
4 1 1
16
Căn Cô Số
4 0 1
17
Thế Anh Đặng
4 0 1
18
Gia Cát Dự
0 0 0
19
KQXSMB.mobi
0 0 0
20
Lâm Hoàng
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Nam Nguyễn
13 0 3
Hàm Lý
13 0 3
Nguyên an vi
9 1 2
4
Đức cobra
14 0 2
5
BÁ VƯƠNG LÔ
8 1 2
6
Duc Tri Nguyen
9 1 2
7
Luân Ông già
9 0 2
8
XSMN.mobi
5 0 1
9
Phúc Đàm quang
5 0 1
10
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
11
THE END
4 1 1
12
Thãnh Chon
4 1 1
13
Hà Duyên
5 0 1
14
Căn Cô Số
4 0 1
15
Phạm Cường
5 1 1
16
Tâm Linh
5 0 1
17
Thế Anh Đặng
4 0 1
18
Gia Cát Dự
0 0 0
19
KQXSMB.mobi
0 0 0
20
Lâm Hoàng
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Đức cobra
14 0 1
Nguyên an vi
9 0 0
Hà Duyên
5 0 0
4
bế luôn con vợ chủ lô
0 0 0
5
Phạm Cường
5 0 0
6
Căn Cô Số
4 0 0
7
Lâm Hoàng
0 0 0
8
Quý Ngô bá
0 0 0
9
Duc Tri Nguyen
9 0 0
10
Luân Ông già
9 0 0
11
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 0
12
Phúc Đàm quang
5 0 0
13
KQXSMB.mobi
0 0 0
14
XSMN.mobi
5 0 0
15
Gia Cát Dự
0 0 0
16
THE END
4 0 0
17
Hàm Lý
13 0 0
18
Thãnh Chon
4 0 0
19
Tâm Linh
5 0 0
20
Thế Anh Đặng
4 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
39 3 8
Duc Tri Nguyen
35 3 8
Nguyên an vi
27 3 5
4
Đức cobra
23 3 5
5
Thãnh Chon
23 2 4
6
Hàm Lý
22 3 5
7
Luân Ông già
22 0 5
8
KQXSMB.mobi
20 2 3
9
Bảo Bảo (tinh)
18 0 2
10
Gia Cát Dự
14 2 2
11
Khuyến Đặng
13 2 3
12
Quý Ngô bá
13 1 3
13
Nam Nguyễn
13 1 3
14
BÁ VƯƠNG LÔ
12 2 3
15
Tâm Linh
10 1 2
16
Phạm Cường
9 2 2
17
Thơi Đặng
9 0 2
18
Lâm Hoàng
9 0 2
19
Hiep Vu
9 0 2
20
Dũng Bùi
9 1 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
35 3 8
THE END
39 2 7
Luân Ông già
22 0 5
4
Nguyên an vi
27 3 4
5
Đức cobra
23 2 4
6
Hàm Lý
22 0 4
7
Quý Ngô bá
13 1 3
8
BÁ VƯƠNG LÔ
12 2 3
9
Khuyến Đặng
13 2 3
10
Nam Nguyễn
13 0 3
11
Dũng Bùi
9 1 2
12
Hiep Vu
9 0 2
13
Lâm Hoàng
9 0 2
14
Thãnh Chon
23 2 2
15
Phạm Cường
9 2 2
16
Gia Cát Dự
14 2 2
17
KQXSMB.mobi
20 0 2
18
Tâm Linh
10 0 2
19
Thị thơm Đồng
9 1 2
20
Thơi Đặng
9 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
23 0 2
THE END
39 0 1
KQXSMB.mobi
20 0 1
4
Bảo Bảo (tinh)
18 0 1
5
Nguyên an vi
27 0 1
6
Sang Pham cao ba
5 0 1
7
Đức cobra
23 0 1
8
Hàm Lý
22 0 1
9
Thơi Đặng
9 0 1
10
Quý Ngô bá
13 0 0
11
Khuyến Đặng
13 0 0
12
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
13
Lâm Hoàng
9 0 0
14
Hiep Vu
9 0 0
15
Hoàn Lê
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
35 0 0
17
Luân Ông già
22 0 0
18
Nam Nguyễn
13 0 0
19
Gia Cát Dự
14 0 0
20
XSMN.mobi
5 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
157 10 24
Duc Tri Nguyen
134 8 23
TRẦN VỦ ĐỆ
123 6 19
4
THE END
120 9 25
5
Nguyên an vi
107 6 16
6
Thãnh Chon
103 4 18
7
Hàm Lý
101 3 17
8
Luân Ông già
100 7 21
9
Quý Ngô bá
97 13 19
10
Tâm Linh
92 8 17
11
LỘC PHÁT 6868
87 9 14
12
Căn Cô Số
81 6 18
13
Sang Pham cao ba
80 11 16
14
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
15
Gia Cát Dự
78 6 12
16
Khuyến Đặng
65 3 11
17
Thơi Đặng
62 6 13
18
BÁ VƯƠNG LÔ
58 6 12
19
Bảo Bảo (tinh)
57 6 11
20
Whod Tire
53 4 10
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Luân Ông già
100 7 21
Duc Tri Nguyen
134 8 19
THE END
120 6 19
4
Phạm Cường
157 8 17
5
Thãnh Chon
103 2 15
6
Căn Cô Số
81 4 15
7
Quý Ngô bá
97 7 14
8
TRẦN VỦ ĐỆ
123 4 14
9
Sang Pham cao ba
80 10 13
10
Hàm Lý
101 0 12
11
Tâm Linh
92 4 12
12
Hiep Vu
48 5 11
13
LỘC PHÁT 6868
87 9 11
14
Nguyên an vi
107 6 11
15
BÁ VƯƠNG LÔ
58 3 10
16
Thơi Đặng
62 4 10
17
Whod Tire
53 4 10
18
Bảo Bảo (tinh)
57 6 9
19
Gia Cát Dự
78 4 9
20
Phúc Đàm quang
39 7 9
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
157 0 7
THE END
120 3 6
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
4
Tâm Linh
92 2 5
5
Hàm Lý
101 0 5
6
Nguyên an vi
107 0 5
7
Quý Ngô bá
97 0 5
8
TRẦN VỦ ĐỆ
123 2 5
9
Duc Tri Nguyen
134 0 4
10
Thãnh Chon
103 0 3
11
Căn Cô Số
81 2 3
12
Khuyến Đặng
65 0 3
13
Sang Pham cao ba
80 0 3
14
Thơi Đặng
62 0 3
15
Gia Cát Dự
78 0 3
16
LỘC PHÁT 6868
87 0 3
17
BÁ VƯƠNG LÔ
58 0 2
18
Bảo Bảo (tinh)
57 0 2
19
KQXSMB.mobi
37 0 2
20
XSMN.mobi
50 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1176 97 234
LỘC PHÁT 6868
1109 125 216
Tâm Linh
1076 93 206
4
Duc Tri Nguyen
1013 85 200
5
Hà Duyên
831 101 155
6
Hàm Lý
826 52 152
7
Thơi Đặng
806 61 159
8
Thãnh Chon
793 55 149
9
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
10
Phạm Cường
777 75 150
11
Nguyên an vi
742 67 145
12
Ngoan Kim
733 56 140
13
Phúc Đàm quang
729 83 140
14
TRẦN VỦ ĐỆ
718 56 137
15
Luân Ông già
687 55 139
16
BÁ VƯƠNG LÔ
683 85 137
17
XSMN.mobi
654 72 125
18
KQXSMB.mobi
649 72 123
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
608 38 117
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1013 85 195
THE END
1176 61 189
LỘC PHÁT 6868
1109 99 186
4
Tâm Linh
1076 78 163
5
Hà Duyên
831 95 145
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
777 61 133
8
Luân Ông già
687 47 128
9
Nguyên an vi
742 61 128
10
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
11
Hàm Lý
826 37 123
12
BÁ VƯƠNG LÔ
683 74 123
13
Thãnh Chon
793 42 122
14
Ngoan Kim
733 52 120
15
Phúc Đàm quang
729 63 119
16
TRẦN VỦ ĐỆ
718 44 116
17
Hoàng Hiệp
639 55 105
18
XSMN.mobi
654 53 105
19
KQXSMB.mobi
649 56 103
20
Gia Cát Dự
557 46 96
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1176 9 45
Tâm Linh
1076 4 43
LỘC PHÁT 6868
1109 2 30
4
Hàm Lý
826 2 29
5
Thãnh Chon
793 3 27
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
TRẦN VỦ ĐỆ
718 6 21
8
Phúc Đàm quang
729 7 21
9
Xuân Trà Giang
608 2 21
10
Ngoan Kim
733 0 20
11
XSMN.mobi
654 4 20
12
KQXSMB.mobi
649 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
742 0 17
15
Phạm Cường
777 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
BÁ VƯƠNG LÔ
683 0 14
19
Thuy Thanh
358 3 14
20
Hưng Nguyễn
224 0 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 20/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Dũng Bùi
09
70
77
77
27
72
36
63
38
83
27
72
22
77
47
79
Hà Duyên
11
43
96
Phạm Cường
11
12
21
10
15
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Khuyến Đặng
21
21
12
89
89
81
21
88
89
81
bế luôn con vợ chủ lô
45
35
53
35
53
89
98
12
21
68
86
56
65
46
64
85
Gia Cát Dự
12
21
35
53
65
56
89
98
23
32
18
81
21
90
22
33
KQXSMB.mobi
12
21
45
54
68
86
19
91
23
32
93
34
56
12
02
10
TRẦN VỦ ĐỆ
21
21
11
21
21
11
11
12
21
91
51
55
35
92
47
32
Hàm Lý
93
39
93
93
93
39
39
93
89
98
34
43
14
41
69
96
Tâm Linh
91
94
97
91
91
97
91
97
98
96
95
93
94
99
11
22

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 20/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4727 ngày 6016 ngày 8414 ngày 4313 ngày 7311 ngày
8811 ngày 799 ngày 328 ngày 588 ngày 217 ngày
277 ngày 457 ngày 467 ngày 096 ngày 576 ngày
966 ngày 025 ngày 205 ngày 635 ngày 685 ngày
775 ngày 905 ngày 004 ngày 514 ngày 594 ngày
694 ngày 704 ngày 744 ngày 824 ngày 894 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9716 lần 6614 lần 7214 lần 1413 lần 1113 lần
2413 lần 5113 lần 4013 lần 6213 lần 9312 lần
2312 lần 1011 lần 0011 lần 0911 lần 6911 lần
5011 lần 8111 lần 6810 lần 9210 lần 8010 lần
9410 lần 4910 lần 5210 lần 2610 lần 0710 lần
759 lần 549 lần 309 lần 869 lần 039 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

0220
5 ngày
0990
5 ngày
4774
4 ngày
6996
4 ngày
0550
3 ngày
3553
3 ngày
0660
2 ngày
1661
2 ngày
3773
2 ngày
4554
2 ngày
4884
2 ngày
7997
2 ngày
0440
1 ngày
1221
1 ngày
1771
1 ngày
2442
1 ngày
2552
1 ngày
2662
1 ngày
2772
1 ngày
2882
1 ngày
3883
1 ngày
4994
1 ngày
5665
1 ngày
5885
1 ngày
5995
1 ngày
7887
1 ngày
8998
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84467 ngày 01432 ngày 90354 ngày 74337 ngày 07276 ngày
00264 ngày 12260 ngày 82241 ngày 38231 ngày 13221 ngày
16219 ngày 35215 ngày 27204 ngày 89187 ngày 92184 ngày
64183 ngày 45169 ngày 26164 ngày 14152 ngày 05149 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất